27 aralık 2019 da tanıtılacak olan yerli aracın görüntüsü, gün gün paylaşılıyor. Yerli araçla ilgili 25 aralık 2019 da...